top of page

Kinesitherapie staat voor “genezen door bewegen”.

Door middel van onderzoekstechnieken wordt nagegaan of er zich disfunctie van het bewegingsapparaat voordoen. Nadien wordt getracht de functionele bewegelijkheid van het lichaam te herstellen d.m.v. actieve en passieve mobilisaties, zachte weefsel technieken, oefentherapie, taping etc…

Disfuncties van het bewegingsapparaat kunnen ontstaan door een trauma, een operatieve ingreep, een overbelasting, een foute beweging of een slechte houding.

bottom of page